SÉRHÆFÐ RÁÐGJÖF VEGNA VIÐHALDS OG ENDURBÓTA Á MANNVIRKJUM.

Raki og mygla

Verksýn býður upp á vel útbúna rannsóknastofu þar sem líffræðingur framkvæmir greiningar á sýnum sem tekin eru úr mannvirkjum og getur staðfest hvort myglusveppur eða aðrar örverur séu til staðar í viðkomandi byggingarefnum. 

Meðal þess sem starfsemin felst í er:

  • Móttaka sýna til greiningar á myglusvepp.
  • Sýnataka sé þess óskað.
  • Skýrslugerð vegna greininga.
  • Ráðgjöf um úrbætur vegna skemmda.
  • Ráðgjöf um varnir gegn meindýrum ásamt greiningum.

Fyrirspurnir vegna raka og myglu má senda á netfangið jonmar@verksyn.is.